MOJE DÍLA

MIA HAVLÍČKOVÁ

Absolventka Karlovy university, pedagogické fakulty – mimo jiné obor výtvarná výchova.

Pracuje s různými technikami, které kombinuje, protože ji baví neustálé hledání a stereotyp je její nepřítel. Provází ji stálé nadšení pro hru – malování.  Šíře tvorby a výrazové prostředky tak cíleně přesahují rámec jedné techniky a přechází od reality až po fantazii.

Obrazy nepotřebují popisky, jsou čitelné. Symboliku proměňuje v myšlenku a obraz v poetický prostor, v němž si každý může najít svůj příběh. Ráda uvízne ve vakuu barev, času i kompozice, kde slova jsou zbytečností. Každý obraz potřebuje vnímat jako bezstarostný den nebo svátek.

Inspiraci nalézá v bezprostředním smyslovém okouzlení, obrazy se vyznačují poetickým pohledem na svět, vyjadřuje svůj obdiv přírodě i člověku.


7. DOBRÝCH RAD, JAK SPRÁVNĚ INVESTOVAT DO OBRAZŮ

1. Nekupovat příliš staré nebo kulturně vzdálené věci a soustředit se na naše soudobé umění. Riziko koupě padělku je minimální.
2. Osloví-li kupujícího dílo, třeba vyzařovanou náladou, pak kupovat hned bez váhání. Asi jako láska na první pohled.
3. Nekupovat mnoho velmi laciných věcí – domov se změní ve vetešnictví a bude nutno se věcí zbavit pod cenou.
4. Nekupovat obrazy špatně adjustované, v mizerných rámech či déle visící v odporném prostředí. Obrazy nasáknou negativní energii z okolí.
5. Nekupovat díla s deklarovanou nebo vyvolávací cenou nad 1–2 miliony Kč. Tento prostor nechat zatím zkušenějším, kteří případně chybný nákup snáze vydýchají. Nákupy v této ceně raději realizovat prostřednictvím specialisty, který prokazatelně pár podobných prodejů úspěšně a ke spokojenosti kupujícího i prodávajícího již dotáhl. Aukce není zdaleka jediný instrument ke koupi.
6. Kupovat obrazy v cenovém rozpětí 50–500 tisíc a nákupy časem vytříbit a počet stabilizovat na snesitelné úrovni.
7. Ponechávat si díla delší dobu, spíše roky než měsíce.