AUTOŘI VYSTAVUJÍCÍ
V NAŠÍ OBRAZÁRNĚ

Zde se můžete dozvědět více informací o autorech děl, prohlédnout si jejich kompletní tvorbu včetně detailních popisů.
Vybraný obraz si pak můžete zakoupit. 

V této kategorii naleznete díla českých novodobých autorů.

Avdějev Gennadij

Narodil jsem se v Moskvě roku 1955, od svých osmtřiceti let žiji v Čechách. Jsem výtvarníkem samoukem a ve svém životě jsem neměl učitele v pravém slova smyslu. Když se mě ptají ke komu jste chodil do ateliéru, odpovídám, že nejvíce času jsem strávil v moskevských galériích, kde jsem studoval se starými mistry holandské a ruské školy.

Čermáková Věra

Vzdělání: SOŠV - Výtvarná škola Václava Hollara v Praze 3, výtvarnice, malířka, portrétistka. Zabývá se olejomalbou, portréty, kopie starých mistrů a jiné. Členka Sdružení výtvarníků ČR, Uvedena ve slovníku "Who is Who" v ČR (2012)

Dragoj Sandro

Sandro Dragoj narozen roku 1985 jako od dětství talentovaný umělec.

Fryč Misha

Misha Fryč se věnuje abstraktnímu umění, konkrétně akrylovým malbám. Považuje se za začínajícího umělce, přestože se kresbě a malbě věnuje už od dětství. Abstraktnímu umění se věnuje teprve pár let. Avšak nikdy nikde umění nestudoval.

Furbacher Josef

Gibej Slavomír

Ve svém ateliéru vytvářím odlitky, které jsou inspirovány lidským tělem, a přetvářím je do uměleckých děl. S Vaší pomocí vytvoříme dílo, které navždy zastaví čas. Na každém z Vás je možné najít a zachytit moment, který Vás definuje a jedinečně vystihuje. Není třeba se obávat nedokonalého těla. Takové neexistuje. Tělo samotné je dokonalý a přitom jedinečný výtvor přírody.

Greg Robert

Hachran Jan

Jan Hachran je samostatný mladý malíř a výtvarník, který díky svému studiu židovsko – křesťanské mystiky, evropské esoterické tradice a historie vkládá do současného umění nový směr – jeho cílem je vytvořit něco nového, krásného, tajemného, něco, co má v sobě mytologický příběh, a také něco, co člověka jako jednotlivce a tím i lidstvo jako celek, duchovně povznese.

Hamouz Václav

Narodil jsem se v Karlových Varech roku 1987. Kresbě a malbě jsem se věnoval již od útlého dětství. Od sedmi let jsem docházel následující čtyři roky do umělecké školy(ZUŠ) v Karlových Varech v Drahovicích. Kde jsem se učil základům kresby a malby. U kresby jsem zůstal a stále se ji snažím zdokonalovat. V roce 2015 jsem dostal zajímavou...

Havlíčková Mia

Pracuje s různými technikami, které kombinuje, protože ji baví neustálé hledání a stereotyp je její nepřítel. Provází ji stálé nadšení pro hru – malování. Šíře tvorby a výrazové prostředky tak cíleně přesahují rámec jedné techniky a přechází od reality až po fantazii.

Hinais Jan

Studoval soukromě u akademického malíře Jana Plačka - všeobecná malba se zaměřením na figurální projev.

Hofman Petr


7. DOBRÝCH RAD, JAK SPRÁVNĚ INVESTOVAT DO OBRAZŮ

1. Nekupovat příliš staré nebo kulturně vzdálené věci a soustředit se na naše soudobé umění. Riziko koupě padělku je minimální.
2. Osloví-li kupujícího dílo, třeba vyzařovanou náladou, pak kupovat hned bez váhání. Asi jako láska na první pohled.
3. Nekupovat mnoho velmi laciných věcí – domov se změní ve vetešnictví a bude nutno se věcí zbavit pod cenou.
4. Nekupovat obrazy špatně adjustované, v mizerných rámech či déle visící v odporném prostředí. Obrazy nasáknou negativní energii z okolí.
5. Nekupovat díla s deklarovanou nebo vyvolávací cenou nad 1–2 miliony Kč. Tento prostor nechat zatím zkušenějším, kteří případně chybný nákup snáze vydýchají. Nákupy v této ceně raději realizovat prostřednictvím specialisty, který prokazatelně pár podobných prodejů úspěšně a ke spokojenosti kupujícího i prodávajícího již dotáhl. Aukce není zdaleka jediný instrument ke koupi.
6. Kupovat obrazy v cenovém rozpětí 50–500 tisíc a nákupy časem vytříbit a počet stabilizovat na snesitelné úrovni.
7. Ponechávat si díla delší dobu, spíše roky než měsíce.