POSUZOVÁNÍ DĚL ODBORNÝMI ZNALCI

Pokud nejste autorem díla, je vhodné si před prodejem díla nechat vytvořit odborný znalecký posudek.
Odborný posudek zajistí vašemu dílu větší prodejnost zejména když prodejní cena je nižší než znalecký posudek.


ODBORNÍCI, POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY ODBORNÉHO ZNALCE V OBLASTI UMĚNÍ


Seznam odborných znalců se připravuje,...