VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY MODERNÍCH MALÍŘŮ

Česká obrazárna nabízí českým autorům vystavení děl v naší virtuální galerii

TENTO TÝDEN VYSTAVUJE V NAŠÍ VIRTUÁLNÍ GALERII:

Malířka: Naďa Radvanová

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ

NAĎA RADVANOVÁ

Akademická malířka Naďa Radvanová jde od absolutoria pražské Akademie výtvarných umění (v roce 1981) zcela vlastní cestou tvůrčího hledání,  která přirozeně vychází z jejího hloubavého a čistě otevřeného naturelu. Snaha o pochopení podstaty života, jeho smyslu, cest, zákoutí a cílů prolíná všemi tématy autorčiny tvorby. Od počáteční figurální malby, kdy v tichých kompozicích vstupovala do příběhů lidí, se snahou odhalit podstatu mezilidských vztahů a pochopit hru povahy a jednání člověka v široké paletě jeho podob. (Barvitost lidských nálad, činů a přetvářek v kladném i záporném slova smyslu ji tématicky přivedla až do divadelního zákulisí). Se stejnou tužbou malovala i krajinu. Volnou otevřenou přírodu, jejímuž životu dovede vnímavě naslouchat. Kouzelné ozvěny prostoru času rezonance lidských osudů a celé škály přírodních vjemů od snové samoty, čistého klidu, něžné až chvějící se lehkosti zosobňující vyváženost a pocit harmonie, krásy a lásky až pro dramatickou dynamiku napětí se zrcadlí v symbolické paletě životního dění. Akademická malířka Naďa Radvanová jde od absolutoria pražské Akademie výtvarných umění (v roce 1981) zcela vlastní cestou tvůrčího hledání, která přirozeně vychází z jejího hloubavého a čistě otevřeného naturelu.